Клуб "Европеистика"

  [BG]   EN  
Клуб "Европеистика"

История
Философия
Лидер
Екип
Проекти
Фото Галерия
Приятели
Прес-папка
Клубът в онлайн-медиите
Що е Европеистика?
Алумни
Екип "Мит Ост"


Новини Връзки За контакти

Новини / Клуб "Европеистика"

Вземи в gLOG
16 Декември 07, 22:41 / Автор: Страхил Карапчански
Алумни среща на специалност "Европеистика"
 
На 16.12.2007г. клуб “Европеистика”, в партньорство с катедра “Европеистика” и Българо – румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ), осъществи първата по рода си алумни среща на възпитаници на специалност “Европеистика” на Русенския университет “Ангел Кънчев”.
 
Събитието беше повод за включилите се в него 40 бивши и настоящи студенти и преподаватели да си спомнят за успешно преодолените от създаването на специалността през 1993г. насам предизвикателства, свързани с утвърждаването на запазената марка “Европеистика” на академичния и на трудовия пазар.
 
Гостите дискутираха относно възможностите за професионална реализация на абсолвентите, като общият извод беше, че благодарение на своя интердисциплинарен характер специалност “Европеистика” дава отлични възможности за професионална реализация както в публичната сфера – преди всичко в институциите на Европейския съюз, така и в частния и неправителствения сектор. Интензивното изучаване на три чужди езика – английски, немски и френски, както и солидните познания в сферата на комуникационните науки, европейската интеграция и управлението на проекти, бяха посочени като основни силни страни в експертното портфолио на “евроинтеграторите”, както възпитаниците на специалност “Европеистика” духовито определиха себе си.


Понятието “алумни” произхожда от латинската дума alumnus, която в превод на български език означава възпитаник на училище, колеж или университет.

0.0921