Клуб "Европеистика"

  [BG]   EN  
Клуб "Европеистика"

История
Философия
Лидер
Екип
Проекти
Фото Галерия
Приятели
Прес-папка
Клубът в онлайн-медиите
Що е Европеистика?
Алумни
Екип "Мит Ост"


Новини Връзки За контакти

Новини / Клуб "Европеистика"

Вземи в gLOG
22 Октомври 08, 10:27 / Автор: Клуб "Европеистика"
Клуб "Европеистика" стана част от европейската инициатива за междукултурен диалог "Rainbow Platform"
Русенският клуб „Европеистика” стана част от инициативата „Rainbow Platform”, която обединява близо 100 европейски неправителствени организации, споделящи идеала за междукултурен диалог на Стария континент. Тази проблематика намира съществено място в дейността на клуба – в момента европеистите работят по проекта „Културен микрокосмос – Русе”, чрез който изследват културното многообразие на своя град.

Създадена като гражданска мрежа за комуникация и информационен обмен, платформата „Rainbow” има за цел да участва активно във формирането на политики на ниво ЕС. Основните механизми за това включват изготвяне на препоръки до европейските институции и провеждането на застъпнически кампании в името на важни обществени каузи, каквато безспорно е темата междукултурният диалог.


Първият съвместен документ е озаглавен „
Rainbow Paper” и обединява пакет от мерки за популяризиране на идеята за толерантност, разбирателство и сътрудничество между нациите и културите в Европа. Той ще бъде официално представен в рамките на срещата на Европейския съвет в Париж на 17-19.11.2008г., като част от заключителната церемония на Европейската година за междукултурен диалог – 2008.

За повече информация: http://rainbowpaper.labforculture.org.

0.1392