Клуб "Европеистика"

  [BG]   EN  
Клуб "Европеистика"

История
Философия
Лидер
Екип
Проекти
Фото Галерия
Приятели
Прес-папка
Клубът в онлайн-медиите
Що е Европеистика?
Алумни
Екип "Мит Ост"


Новини Връзки За контакти

Новини / Клуб "Европеистика"

Вземи в gLOG
28 Ноември 09, 21:38 / Автор: Клуб "Европеистика"
Проект "Русе - град с биография"

С успех завърши реализацията на проекта „Русе – град с биография” на фондация „Клуб Европеистика”. Той беше осъществен в периода май – ноември 2009г., с финансовата подкрепа на Община Русе – Отдел „Култура”, по Програмата за финансиране на проекти в сферата на изкуството и културата. 

Проектът „Русе – град с биография” имаше за цел да стимулира интереса и идентификацията на млади русенци с историята, символите и културното наследство на техния град, посредством алтернативни образователни формати. Тази тема е особено актуална в контекста на процесите на европейска интеграция и концепцията за „Европа на регионите”. 

В отделните етапи от реализацията на проекта се включиха общо над 100 младежи – ученици от горния курс на обучение в СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, МГ „Баба Тонка”, СОУ „Васил Левски” и ПЧСОУ „Леонардо да Винчи”, както и студенти от специалност „Европеистика” на Русенския университет „Ангел Кънчев”. 

В първата фаза на проекта беше сформиран екип от млади изследователи, които, в рамките на специален обучителен курс, придобиха важни умения, свързани с планиране и управление на проект, работа в екип, презентационни техники и приложението на научно-изследователски методи. 

В хода на втория етап на проекта участниците се посветиха на проучвателна дейност, в чийто фокус беше поставено културно-историческото и архитектурното наследство на Русе. В поредица от лекции те бяха запознати с важни факти относно символите и традициите от миналото и настоящето на техния град. Паралелно с това, младежите, разделени в три изследователски екипа, проведоха собствени изследвания, посредством разнообразни методи: запознаване със статии и архивни документи, анкетни проучвания, посещение на музейни експозиции, интервюта с експерти и т.н. По този начин те задълбочиха своите знания относно историята на Русе, и се специализираха съобразно своите научни интереси. 

Третата фаза от работата на проекта включваше изготвянето на концепции за тематични туристически разходки, съчетаващи типични за града забележителности и атракции, посредством които активно се ангажират вниманието, сетивата и съпричастността на участниците в тях, напр. викторини, мултимедийни презентации, дегистации, арт-прояви и т.н. Изследователските екипи се опитаха да обхванат многоликостта на Русе, разглеждайки го съответно като древен, иновативен и европейски град. Беше разработена специална „разходка – игра” (city-ralley; Stadtspiel) – интерактивен модел на представяне на забележителностите на Русе пред туристи и гости на града, особено разпространен в Западна и Централна Европа. 

В последния, четвърти етап от проекта, резултатите от изследователската работа бяха популяризирани сред местната общественост. Концепциите за тематичните туристически разходки бяха експериментално приложени сред русенски младежи. Участниците в трите проектни екипа влязоха в ролята на екскурзоводи, а контактът с включилите се в ролята на туристи ученици и студенти имаше за цел да изтъкне силните и слабите страни на идеите и приложените методи, да направи възможна обратната връзка и да даде насока за възможно подобряване на концепциите за туристически разходки. Беше проведен и дискусионен форум „Русе – град с биография”, с участието на представители на гражданския сектор в града, с които бяха обсъдени възможностите за практическо приложение на резултатите от проекта. Като приоритетни акценти беше маркирано тяхното включване в учебната програма по СИП „Русезнание”, както и перспективата за създаване на карта на нещата, случили се в Русе за първи път в България, определящи славата на града като „център на иновации”. 

Проектът „Русе – град с биография” допринесе за развитието на местна идентичност сред включилите се в него младежи и ги подготви за това да бъдат добри домакини в техния град. По този начин фондация „Клуб Европеистика” за пореден път легитимира своята ангажираност в посока пълноценно ангажиране на свободното време на младите хора, посредством тяхното включване в алтернативни, неформални образователни форми и обществено значими каузи и прояви.


0.0861