Клуб "Европеистика"

  [BG]   EN  
Клуб "Европеистика"

История
Философия
Лидер
Екип
Проекти
Фото Галерия
Приятели
Прес-папка
Клубът в онлайн-медиите
Що е Европеистика?
Алумни
Екип "Мит Ост"


Новини Връзки За контакти

Новини / Клуб "Европеистика"

Вземи в gLOG
23 Ноември 09, 23:28 / Автор: Клуб "Европеистика"
Публична дискусия „Европейска Дунавска Стратегия – приносът на българските дунавски общини”

На 23.11.2009г. в Аула 2 на Русенския университет „Ангел Кънчев” се състоя публична дискусия на тема „Европейска Дунавска Стратегия – приносът на българските дунавски общини”, в която членовете на Клуб Европеистика Дария Тодорова, Михаела Владимирова, Боряна Станчева, Йордан Петров, Николай Цолев и Мануел Манев.

 

Целта на събитието беше да информира обществеността относно предстоящото изготвяне на стратегически документ за развитието на страните от Дунавския регион на равнище ЕС, както и да идентифицира възможностите за активното включване на гражданското общество в този процес.

 

Сред официалните гости на форума бяха проф. Христо Белоев – Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев”, доц. Юлиана Попова – Зам.-декан на факултет „Бизнес и мениджмънт”, гл. ас. Мими Корнажева – Директор на Българо-румънския интеруниверситетски Европа Център (БРИЕ), както и г-жа Меглена Плугчиева – народен представител и г-н Ивайло Калфин – член на Европейския парламент.

 

В рамките на специално подготвена панелна дискусия, студентите от Клуб Европеистика представиха значими факти, свързани с река Дунав и потенциала за развитие, който тя предлага. Те засегнаха приоритетни за региона теми, като транспорт, инфраструктура, предприемачество и туризъм и екология. Специален акцент беше поставен върху общите опасения за нарастващо замърсяване на река Дунав и за сериозно нарушаване на екологичния баланс.

В следващите месеци, под егидата на Русенския университет „Ангел Кънчев”, предстои да бъде сформирана работна група, с участието на експерти и представители на структурите на гражданското общество в региона, в частност и на Клуб Европеистика, която ще се заеме с формулирането на приоритетите на Русе в контекста на Дунавската стратегия.


0.0889